• Vitajte na stránke ZŠ Neporadza
   • Základná škola Neporadza
   • 1. trieda
   • Základná škola Neporadza
   • 2. trieda
   • Základná škola Neporadza
   • Trieda v ŠKD
   • Základná škola Neporadza
   • Počítačová učebňa
   • My a náš Slovenský kríž nad obcou Neporadza - január 2024
     • Hviezdoslavov Kubín

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

      Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v umeleckom prednese. V tomto roku sa uskutočnil jubilejný 70. ročník. A práve v deň narodenia Pavla Országha Hviezdoslava - 2.2. 1849 sa uskutočnilo v obecnej knižnici školské kolo. Komisia, pozostávajúca z dvoch pedagogičiek a pani knihovníčky Ivety Mazáňovej, určila na konci súťaže víťazov v umeleckom prednese: Poézie: 1.miesto: Linda Bartošová 2.miesto: Emma Sophia Schmieder 3.miesto: Alžbetka Gešvantnerová Próze: 1.miesto: Nela Sedláčková 2.miesto: Nikolka Chudá 3.miesto: Kristínka Panáková Pochvaly za pekný prednes získali: Liliana Richtárechová, šimon Salva a Jakubko Panák.

     • Karneval

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

      V stredu 31.1.2024 bol neobyčajný deň. Po rannom rozdaní polročného vysvedčenia, teda výpisu hodnotenia za uplynulý polrok, a sebahodnotení sa žiakov, nás už čakala vyzdobená cvičebňa. Žiaci si ju s pani učiteľkami vyzdobili balónmi, girlandami, škraboškami už deň predtým. A nechýbal veľký nadpis: KARNEVAL. Konečne prišiel ! Boli sme nedočkaví, kedy sa prezlečieme, namaľujeme a stanú sa z nás superhrdinovia, princezné, zvieratká, čarodejnice…Zahrali sme si niekoľko hier a dostali sme sladkú odmenu. Keď sme si všetci navzájom poobdivovali masky (Nelka si sama vyrábala psíka!) a unavili sa pri tancovaní a súťažení, silu sme neskôr nabrali z chutného obeda, ktorí nám pripravili pani kuchárky. Boli masky, veľký bál, bol to super karneval !

     • Pracovné vyučovanie

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pracovné vyučovanie.

      V rámci hodiny pracovného vyučovania sa naši tretiaci a štvrtáci učia rôznym vedecko-technickým zručnostiam. Ak by sme mali definovať tak PVC zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Na fotografiách je zachytená výroba domácich nátierok podľa daného receptu. Úlohou mladších žiakov bolo potom zistiť, aká je to nátierka. Už môžeme prezradiť: rybacia, syrová a vajíčková. Mňamky !

     • Šťastný nový rok 2024 !

      Po vianočných sviatkoch sme na konci kalendárneho roka 2023.

      Milí rodičia a žiaci,

      ešte chvíľu, už to príde,

      starý rok sa s novým zíde.

      Veľa šťastia, zdravia, lásky,

      nech Vám prinesie rok krásny !

      Želáme Vám, ešte pekné prázdniny v kruhu vašich najbližších, kopec zážitkov a radosti.

      Stretneme sa, milí žiaci, v pondelok 8. januára 2024.

     • Vianoce v škole

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianoce v škole.

      Vianočnú púť sme ukončili súťažou podľa známej televíznej relácie (Pečie celé Slovensko) pod názvom PEČIE CELÁ ŠKOLA, ktorá nás čakala posledné dva dni 21.12. a 22.12. pred Vianočnými prázdninami.

      Prvý deň, po rannej návšteve kina v Bánovciach n/B (rozprávka Elementy), sa žiaci v ŠKD rozdelili do štyroch tímov. Každý tím si vymyslel a nakreslil svoje logo.

     • Vianočná besiedka

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná besiedka.

      Dňa 15.12. si žiaci s pomocou pani učiteliek pripravili pre svojich rodičov a súrodencov Vianočné pásmo plné vianočných piesní, kolied, tanca, básničiek a divadelnej scénky - rozprávky o Snehulienke. Odmenou pre nich bol potlesk rodičov a úsmevy na tvárach ich najbližších.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Školský klub detí

  • "Nahlas o deťoch" - vypočujte si zaujímavé podcasty, ktoré Vás možno oslovia, a pomôžu vo výchove Vašich detí. (z VUDPAP Bratislava) 

   Nahlas o deťoch — VÚDPaP (vudpap.sk)