• Základná škola Neporadza

   •      Terajšia budova našej Základnej školy v Neporadzi oslávila v roku 2011 svoju polstoročnicu. Budova školy sa začala stavať v roku 1957 a samotné vyučovanie v nej začalo 1. februára 1961. Kus záslužnej práce pri výstavbe vykonal vtedajší riaditeľ školy Ján Brezan. Stavbyvedúcim bol staviteľ František Múdry.

         V školskom roku 2018/2019 našu školu navštevuje 12 žiakov (5 dievčat a 7 chlapcov):
    1. trieda - 4 žiaci
    2. trieda - 7 žiakov
    4. trieda - 1 žiak

         Škola je od pradávnych čias výnimočnou inštitúciou. Jej prítomnosť kdekoľvek na svete dáva nádej na rast kvality života, múdrosť, vzdelanosť a úspech. Podporuje tiež kultúrny rozvoj obce pri rôznych podujatiach, na ktorých sa podiela. Preto si vážme, že ju v našej obci máme a spoločne prispejme k jej fungovaniu a zveľaďovaniu.