• Rada školy

   • Predseda Rady školy: Janka Štefánková

    Členovia:
    Mgr. Marcela Kyselicová
    Jana Ševčíková
    Ľubica Kučerková
    PaedDr. Jana Útla