• Obecná knižnica

   • Otváracie hodiny obecnej knižnice:

    Utorok: 16:00-18:00 hod.
    Štvrtok: 16:00-18:00 hod.

    Pani knihovníčka Mgr. Iveta Mazáňová organizuje pre našich žiakov rôzne čitateľské akcie.