• Obsadenie školy

  • Riaditeľka: Mgr. Miroslava Kasalová
   Učiteľka: Mgr. Margaréta Matúšová
   Vychovávateľka: Mgr. Marcela Kyselicová
   Pán farár: Mgr. Miroslav Kukla
   Školníčka: Janka Ševčíková 
   Kuchárka: Monika Sedláčková