• Recyklohry

   •      Projekt recyklohry získal záštitu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

    Prečo recyklohry?     

         1. Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.
         2. Recyklohry rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov.
         3. Za našu snahu a našu prácu sme bodovo ohodnotení. Získané body si môžeme vymeniť za lákavé odmeny. 

     

     

   • Domestos pre školy

   •      V tomto ročníku sú víťazom všetky deti zo zúčastnených škôl, pretože si upevnia zdravé hygienické návyky. Navyše majú školy šancu na výhru finančných prostriedkov a produktov Domestos. Základné školy a materské školy súťažia osobitne. Šancu majú veľké i malé inštitúcie. Súťaží sa totiž v dvoch kategóriách: na základe absolútneho počtu bodov a na základe prepočtu bodov na jedného žiaka.

    Ako nás môžete podporiť?

    1. Prineste účtenku od akéhokoľvek výrobku Domestos,
    2. Hlasujte za naše splnené aktivity na www.domestospreskoly.sk