• Rada rodičov

  • Predseda Rady rodičov: Mgr. Martina Katrincová

   Členovia:
   Juliana Kellová (pokladník)
   Zuzana Kopecká
   Zuzana Dlábiková
   Renáta Gešvantnerová